Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Kjøp av bustad er ein av dei største investeringane ein gjer i løpet av livet. Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Om bustadlånet

Andre bustadlån

Boliglån - prisar

Sikkerhet Nominell rente frå
Innafor 60 % 2,50 %
Innafor 80 % 3,75 %
Tinglysingsgebyr  kr 525
Etableringsgebyr frå kr 1.000,-
Priseksempel
Lån: 2 millioner Nedbet.tid: 30 år. Nominell rente: 2,50%. Effektiv rente: 2,58%. Totalt 2.865.126,-

Gode råd

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Slik får du bustadlån

Økonomien din er avgjerande for kor mykje lån du kan klare i kvardagen. Her er det vi i banken spør etter når du søkjer lån til bustad.