Innhald

Bustadlån

Vurderer du å kjøpa ny bustad? Kjøp av bustad er ein av dei største investeringane ein gjer i løpet av livet. Vi kjenner lokalmarknaden og hjelper deg gjerne gjennom heile bustadskjøpsprosessen. Kontakt ein av dei dugelege rådgjevarane våre for ein bustadsprat og gode råd - så er du eitt steg nærare bustadsdraumen!
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Lån med sikkerhet i bustaden

Bustadlånet blir nedbetalt etter ein fast nedbetalingsavtale, anten med fast- eller flytande rente.

Øk bustadlånet - refinansiering
For deg som skal pusse opp, byggje ut eller ønskjer å samle ulik gjeld inn i bustadlånet. 
Belåningsgrad blir ut ifra verdien til bustaden vurdert og omsetteligheit.

Boliglån - prisar

Sikkerhet Nominell rente frå
Innafor 60 % 2,50 %
Innafor 80 % 3,75 %
Tinglysingsgebyr  kr 525
Etableringsgebyr frå kr 1.000,-
Priseksempel: Effektiv rente 2,35 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.653.667 kr

Finansieringsbevis

Provet på at du kan vere med i bodrunden utan forbehold om finansiering.

Ofte stilte spørsmål

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.