Innhald

Kva skjer med flokken min om eg blir borte?

Nokre spørsmål er for store for nettet. Då er det kjekt å ha ein rådgivar å prate med.

Kva skjer med økonomien dersom du faktisk blir ramma?

Stadig fleire vel å forsikre seg. Dersom det verste skulle skje, er det fint å sleppe økonomiske utfordringar i tillegg.