Innhald

Kundevaldag

Valet finn stad i Hjelmeland Sparebank sitt ekspedisjonslokale torsdag 8. februar 2018 i tida kl. 09.00-17.00. Valet skjer ved personleg frammøte, ikkje elektronisk.

Korleis finansierer du oppussing?

Eika Smålån har blant dei lågaste rentene i marknaden. Det kan vere fornuftig, dersom du berre låner det du må, og betaler ned så raskt du kan.

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.