Innhald
Pianotangenter

Kvifor væra kunde hjå oss?

Me skal væra lokalbanken for alle i, og med tilknytning til, Ryfylke.

  • Me er lokale og kjenner kundane våre. Me har kjennskap til ditt nærområde.
  • Me er lette å komma i kontakt med, ved personleg oppmøte i banken, telefon, heime-besøk eller web/digitalt
  • Me kan hjelpa deg gjennom alle fasar i livet
  • Gåver og sponsing
    • Me er ein stolt bidragsytar i Ryfylke-regionen, til mellom anna idrett, kultur, ideelle organisasjonar og andre samfunnsnyttige formål. Me ynskjer å bidra til vekst, engasjement, kreativitet og positivitet i lokalsamfunnet. Arbeid mot barn og unge, og prosjekt som kjem allmennheita til gode vil bli prioritert.

IPS - pensjonssparing med skattefordel

Hugs å starte IPS-sparing før 22. desember for å få skattefordel for 2017

Temasider

Sjå våre våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Person og helse

Kva skjer med økonomien om helsa sviktar? Med desse forsikringane trygge du deg og flokken din.

Barn og pengar

Korleis skal du lære barnet ditt å forstå verdien av pengar - i eit samfunn utan myntar og setlar?

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Aktuelt