Bustadlån for unge

Er du på jakt etter den første bustaden din? Det er eit stort og spennande steig – og blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Kontakt oss for ein prat, så ser vi på kva moglegheiter du har og hjelper deg i gong!
  • Banken si beste rente
  • Lågare krav til eigenkapital
  • Få din eigen rådgivar
Søk om bustadlån

Kjøp av din første bustad er blant dei viktigaste investeringane du gjer i livet. Med Boliglån Ung kan du låne opp til 85 % av kjøpesummen til den lågaste renta vår. Kravet til eigenkapital er dermed lågare enn ved ordinært bustadlån.

  • Boliglån Ung er for deg som er i alderen 18 - 34 år.
  • Er de to som låner, er det alderen på den yngste som gjeld.
  • Du får banken si beste rente.
  • Du kan refinansiere så mange gonger du vil, med same gode vilkår, inntil fylte 34 år.

Boliglån for ungdom - prisar

Sikkerhet Nominell rente frå
Innenfor 85% 2,69%
Innenfor 60% * 2,50% 
Tinglysingsgebyr kr 525
Etableringsgebyr 

frå kr 1.000

 Depotgebyr frå kr 950

Priseksempel : 2 millioner over 25 år. Nominell rente: 2,50%. Totalt 2.765.087, - Effektiv rente 2,59%.

* Gjelder dersom du kvalifiserer for lån i Eika Boligkreditt (EBK) 

Ofte stilte spørsmål