Høve til å ta eigne val

Som myndig er du likestilt med foreldra dine og kan ta dine eigne val i forhold til pengane dine og økonomien din.
  • Du har full kontroll over din eigen bankkonto.
  • Du kan inngå avtalar som er gyldige og bindande. 
  • Du har høve til å ta opp lån. 
  • Du kan få kredittkort    
Vi inviterer deg til eit rådgivarmøte i banken der vi saman snakkar meir om økonomi, sparing, forsikringar og kva som er kjekt å vite no som du er voksen. 

Aktuelle produktar