Aktiv - vår eigedomsmeklar

Gjennom samarbeidet vårt med Aktiv Eiendomsmegling kan vi hjelpe deg gjennom heile bustadreisa, og sjå til at prosessen blir trygg og enkel for deg.
  • Personleg rådgjeving gjennom heile prosessen med kjøp og sal
  • Tett samarbeid mellom eigedomsmeklar og bank
  • Lokal kunnskap i alle ledd