Di framtid - slik du ynskjer den!

La oss hjelpe deg å ta dei gode vala, slik at du kan leve det livet du ynskjer - også i framtida.
  • Enkelt å få OVERSIKT over fondssparinga di i Smartspar-appen
  • Lågare KOSTNADER ved å samle fondssparinga di hos oss
  • Våre RÅDGJEVARAR hjelper deg gjerne med å kome i gong
Snakk med oss om pensjon

Eika Global - vårt mest berekraftige fond

Eg er miljømedviten, eg!

Vi er stolte av å kunne fortelje at fondet Eika Global er eit av dei 10 prosent mest berekraftige fonda i verda. Les meir her og ta eit berekraftig val!

Kva er individuell pensjonssparing?

Slik flytter du pensjonskontoen din i Smartspar

  • Last ned Smartspar eller sjekk at du har siste oppdatering av appen (sjå link nedst på sida) 
  • Trykk på Pensjonssparing
  • Trykk på Flytt til Eika eigen pensjonskonto og følgje forklaringa som kjem opp

Prøv sparekalkulatoren vår

Slik kan du spare 1 million kroner!

Det er fullt mogeleg å starte pensjonisttilværet som millionær. Modellen visar korleis ein fast månadleg sparing kan bli til store summar over tid. Og dess tidlegare du startar sparinga – dess mindre sum treng du å spare kvar månad for å nå målet ditt.  

Alder Sparebeløp i fond pr. månad Ditt innskot Forventa avkastning 67 år
 20 år

400 kr

225.000 kr 775.000 kr
 30 år

700 kr

310.000 kr 690.000 kr
 40 år

1.300 kr

421.000 kr 579.000 kr 1.000.000 kr
 50 år

2.900 kr

591.000 kr 409.000 kr
 60 år

9.500 kr

798.000 kr 202.000 kr

 

Aktuelt om pensjon

Få betre oversikt over pensjonssparinga di

Les meir om Smartspar

Last ned spareappen Smartspar

 

Appstore logo
   
Google Play logo
*Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av marknadsutviklinga, forvaltar sin kompetanse, verdipapirfondet sin risiko samt kostnader ved teikning, forvalting og innløysing. Avkastninga kan bli negativ som følgje av kurstap.