Banksparing

Hos oss kan du spare i BSU og andre sparekontoar. Hugs at du alltid bør ha ein buffer i tilfelle noko uventa skulle skje. Ta kontakt så hjelper vi deg med å oppretta dei kontoane du treng.
  • Forutsigbart - ingen store, uventa svingningar
  • Full oversikt i nett- og mobilbanken
  • Den tryggaste formen for sparing

BSU - for deg under 34 år

BSU er den mest lønnsame spareforma. Du får skattefrådrag, den beste renta vi har og ekstra gunstige lånevilkår den dagen du skal kjøpe bustad.

Inskudd - prisar

Gode råd