Aksjesparekonto

Samle aksjefonda dine i ein aksjesparekonto hos oss og få skattefordelar. Kontoen er gratis og du kan inngå avtale om aksjesparekonto i mobilbanken. Hugs å gjere dette innan 31. desember for å sleppe å betale skatt ved flyttinga.
 • Ta ut heile beløpet du har satt inn utan å skatte
 • Sel eller bytt aksjefond utan å skatte undervegs
 • Samle fonda og aksjane dine på ein stad

Opprett aksjesparekonto i mobilbanken

Gjer det i mobilbanken

 1. Logg inn
 2. Vel menypunktet "Sparing"
 3. Har du aksjefond vil du få opp eit spørsmål om du vil flytte fonda dine til ein aksjesparekonto - sei JA til dette.
 4. Vel kva fondsporteføljer du vil flytte til aksjesparekonten, og trykk "Registrer"
 5. Gratulerer - du har no flytt fonda dine til ein aksjesparekonto

Er aksjesparekonto noko for deg?

Aksjesparekonto passar for deg som:

 • Sparer i aksjefond eller har aksjar i børsnoterte selskap
 • Har gevinst på sparinga
 • Ønskjer å kunne endre eller selje fond og aksjar utan å betale skatt - skatten kjem fyrst når du tek gevinsten ut av kontoen.
 • Vil ta ut pengane du har sett inn utan å betale skatt
 • Er ein heilt vanleg småsparar - du treng ikkje vere proff for å få skattefordelar

Dette spør mange om

Spørsmål og svar om aksjesparekonto