Styret

Øyvind Ravnås Lundbakk (styreleiar)
Leif Ole Terøy (nestleiar)
Laila Steine 
Trond Debes
Liv Jorunn Tjelmeland
Odd Magne Hetlelid (ansatterepr.)

Vara

Helge Kjellevold (1. vara)

Inger Johanne Vasshus (2. vara)

Ketil Barkved (3. vara)

Maren Apeland Breiland (ansatterepr.)