Styret
Ove Ommundsen (styreleiar)
Kjell Aslak Omland (nestleiar)
Berit Torgersen Skiftun
Tore Strømmen Berntsen
Guro Elgheim Sivertsen
Odd Magne Hetlelid (ansatterepr.)

Vara
Tommy Nordbø
Anne Berit Amdal
Karin Sande Breiland