Kvar haust deler me ut midler til frivillige lag og organisasjonar. Under finn du linkar til retningslinjer og søknadsskjema.
Me sett pris på alle søknadar me får inn, store og små beløp - alle kan søkja, men les gjennom retningslinjene først.

Søknadsfristen er satt til 31. oktober.
Tildelingane vil offentleggjeras innan årskifte.

Retningslinjer - gavefondet
Søknadsskjema - gåvefondet

Lukke til med søknaden!