Om du har noko som ikkje kan venta, kan du senda ein e-post på post@hjelmeland-sparebank.no. Denne e-posten vil bli sjekka eit par gonger i løpet av dagen. 

Håpar ikkje dette skapar problem for deg.