Renteendringane våre er beslutta, og endringa er på inntil +/-0,85%. 

Når det gjeld eksisterande kundar, så vil nye renter væra gjeldande frå 6. april. Du vil bli varsla per brev eller nettpost om kva som skjer med ditt innskot/lån. Dette skjer etter planen fredag 27. mars. For bedriftskundar gjeld eigne fristar. 

Oppdaterte prislister for nye kunder ser du her

Har du spørsmål, er du sjølvsagt velkommen til å ta kontakt med rådgjevaren din på telefon eller e-post.