Som følgje av regjeringas anbefalingar tek Hjelmeland Sparebank forholdsreglar for å redusera smitterisikoen.

Det betyr blant anna, at det ikkje vil væra fysisk adgang til kontora våre. 

Du kan sjølvsagt kontakta oss på telefon og e-post.

For å halda deg oppdatert på status bør du følgja med på bankens nett- og Facebookside (open for alle, uavhengig om du har Facebook-profil eller ikkje).

Me håpar at våre forholdsreglar påverkar deg som kunde så lite som mogleg, og me skal gjera så godt me kan for å hjelpa deg.

Har du spørsmål, kan du sjølvsagt kontakta oss på e-post post@hjelmeland-sparebank.no eller tlf 51 75 44 00.