Me serverer kaffi og kake til alle som kjem innom oss den dagen.

Helsing Maren og Ellen Mari