Betalingsforsikring

Du som har et smålån eller lån til bil, motorsykkel eller andre kjøretøy hos oss har mulighet for å kjøpe betalingsforsikring. En betalingsforsikring gjør det tryggere for deg og dine nærmeste. Forsikringen sørger for at lånet fortsatt blir betjent eller nedbetalt ved f.eks. permittering, sykdom og dødsfall.

Kvifor bør eg ha ei betalingsforsikring?

Betalingsforsikringa vår dekker det månadlege terminbeløpet ditt på ditt lån dersom du skulle blir arbeidsledig/permittert, sjukemeldt, innlagt på sjukehus eller opplever samlivsbrot. I tillegg dekker forsikringa uteståande restgjeld på lånet ditt ved dødsfall. Sjå fullstendige vilkår.

Slik kjøper du betalingsforsikring

Her kan du bestilla eller endra ein eksisterende forsikring

Kva er prisen på ei betalingsforsikring?

Prisen blir rekna utor ein prosentsats av det månadlege terminbeløpet ditt. Forsikringa blir dermed betalt på same faktura som lånet, og du vil med god oversikt kunna sjå kor stor del av fakturabeløpet som utgjer sjølve betalingsforsikringa. Prisen er 7,9 % av terminbeløpet på ditt smålån eller ditt lån til bil eller andre køyretøy.

Viss du t.d. betaler 2500 kr på lånet så kjem betalingsforsikringa på ca 198 kr. Det blir totalt 2698 kr/mnd for lån med betalingsforsikring.

Melde skade?

Du melder enkelt skade gjennom å klikka på pila her under. Du kjem då til eit elektronisk skademeldingsskjema. Sakbehandler er Crawford & Company, og kan kontaktast på telefon 67 55 25 00 eller e-post: company@crawco.no.

Ofte stilte spørsmål