Koronapandemien

Kva dekkjer reiseforsikringa?

Har du helårs reiseforsikring?

Helårs reiseforsikring og koronasituasjonen

Artikkelen ble sist oppdatert 11. januar 2022.

Eika Forsikring følger reiseråd som til enhver tid foreligger fra Utenriksdepartementet. UDs reiseinformasjon finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/
Vi anbefaler alltid våre kunder å følge reiserådene.

 

Viktig informasjon til deg som har planlagt å reise:

UD har igjen utstedt nye reiseråd pga. økt smitte og nye virusvarianter. På kort varsel kan disse bli endret eller det kan bli utstedt nye reiseråd til nye land eller områder. Før du bestiller deg reise eller skal ut å reise, anbefaler vi deg å holde deg oppdatert over hvilke land det foreligger reiseråd til.

Velger du å reise til et land hvor det foreligger pandemirelaterte reiseråd, og reisen din ikke er strengt nødvendig, vil ikke reiseforsikringen din gjelde forhold som måtte oppstå relatert til pandemien.

Dersom du har reist til et land uten reiseråd, og det blir utstedt reiseråd i løpet av ditt planlagte opphold på destinasjonen, vil forsikringen dekke merkostnadene dine til ombooking, utover det transportør er pålagt å dekke, dersom det offentlige transportmidlet du opprinnelig hadde planlagt å reise hjem med ikke går til avtalt tidspunkt.

 

Avbestilling av utenlandsreiser

Avbestilling av utenlandsreiser dekkes av reiseforsikringen din dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra UD, forutsatt at det  ikke forelå reiseråd da reisen ble bestilt. Husk alltid å kontakte reisearrangør eller transportør først for å avbestille og få tilbakebetalt utgiftene dine. Forsikringen dekker det reisearrangør eller transportør ikke er forpliktet til å refundere.

 

Utenlandsreiser til land hvor det ikke foreligger reiseråd

Her vil reiseforsikringen din gjelde som normalt, også om du skulle bli koronasyk. Vær allikevel oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter avbestilling, fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager hvis du ønsker å avbryte reisen på grunn av endring i smittesituasjonen på reisemålet, eller frykt for smitte, uten at norske myndigheter har utstedt nye reiseråd.

 

Karantene når du reiser ut

Vi anbefaler å følge med på hvilke karantene- og testeregler som evt. måtte gjelde før og ved hjemkomst. Disse finner du på regjeringen.no.

Hvis du etter en utenlandsreise, selv om landet ikke hadde reiseråd ved innreise, blir pålagt karantene ved hjemkomst, vil ikke forsikringen omfatte kostnader forbundet med dette. 

 

Avbestilling av innenlandsreiser

Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise til og med 31. mars 2022. Les mer om forutsetningene for utvidet dekning under.

Forutsetning for avbestilling som følge av pålagt smittekarantene

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringa viss du planlegg ein ny utenlandstur

Smittesituasjonen i Europa og verda gjer at ein bør unngå å reise. Det som gjer situasjonen uviss akkurat no er blant anna at land og regionar raskt kan gå frå gult til raudt. Vi anbefaler derfor at ein framleis har litt is i magen når det gjeld bestilling av reise.

For å kunne avbestille ei reise utan at du eller nokre i reisefølgjet er sjuk, treng du ei ordinær heilårs reiseforsikring. Kansellering grunna Covid-19 vil ikkje vere dekte av kredittkortforsikringa, men av den heilårlege reiseforsikringa.

Spesielle reglar som gjeld for kredittkortet
Alle kredittkorta våre blir leverte i samarbeid med Mastercard og følgjande gjeld ved reklamasjon under naturkatastrofar, regionale tragediar eller globale hendingar (informasjonen er under løpende oppdatering): 

  • Du kan reklamere på varer eller tenester du har kjøpt med kortet som ikkje er levert til avtalt dato. Det vil seie, at du kan reklamere blant anna på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikkje innvilgar refusjon. Det same gjeld for billettar til ulike arrangement dersom arrangøren ikkje refunderer billettkostnadene.

Flyreise jfr. forbrukarrådet si nettside
Dersom ei flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valet mellom refusjon av billettkostnaden for den delen av reisa du ikkje får nytta, eller ny reise på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikkje sjå bort frå desse rettane. Du har også krav på forseinkingsrente rekna 7 dagar frå du kravde refusjon til kravet blir betalt. Forseinkingsrente må du krevje særskild.

Førebels gjeld følgjande i samanheng med koronautbrotet (informasjonen blir kontinuerleg oppdatert)

  • Ved legeordinert karantene eller sjukdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetida/sjukdom hindrar avreise.
  • Avbestilling som følgje av UD sine reiseråd blir ikkje dekt av denne forsikringa. 

Vi anbefaler deg å ta ein titt på forsikringsvilkåra våre og gjere deg kjend med dei ulike dekningane. Lurer du på kva forskjellen er mellom dei ulike reiseforsikringane? Ta ein titt på dekningssamanlikninga vår.

Treng du å melde skade, kan du enkelt levere skademelding på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet