UNG-forsikring

Vi har samla våre beste forsikringar til deg under 34 år. Med vår innbu-, reise- og ulykkesforsikring er du godt sikra heime og på reise.
  • Innbu Pluss dekkjer blant anna innbu inntil 500.000 kroner
  • Reise Pluss har inkludert avbestillingsforsikring og ingen eigendel ved skade
  • Ulykkesforsikring med erstatning på inntil en million kroner
Sjekk pris og kjøp UNG-forsikring

Om UNG-forsikring

Andre forsikringar for unge

UNG familie

UNG familie sikrar deg og familien din med Innbo Pluss, Reise Pluss og Ulykke.
Det er berre du som kjøper forsikringa som må vere under 34 år. Din sambuar/ektefelle er medforsikra uavhengig av alder i vår UNG Familie. 

Studere i utlandet?

Vi har ein eigen forsikringspakke for deg som er student, au pair eller jobbar frivillig i utlandet. Den består av reise- og ulykkesforsikring, og kan utvidast med innbu- og studieavbrotsforsikring. Forsikringa dekkjer blant anna sjukeutgifter, heimtransport, ulukke og avbestilling. 

Gode råd

Du eig meir enn du trur

Ikkje gløym å oppgradere innbuforsikringa din etter kvart som familien veks og det blir stadig fleire ting i huset.