Privat traktor

Eig du som privatperson ein traktor eller traktorgrasklippar, kan du forsikre den hos oss.
  • Fastmontert utstyr blir lagt til forsikringssummen og er då medforsikra
  • Reiskap som kan koplast til via trepunkt eller trekk-krok er inkludert med dekning på inntil 200.000 kroner
  • Traktorhengar kan medforsikrast med same dekning som traktor
Kontakt meg om traktorforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Finn det alternativet som passar deg og behovet ditt best.
Maskinskade Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Maskinskade

Fastmontert tilleggsutstyr

Sikkerheitsutrustning

Skade på køyretøy

Tjuveri

Brann

Ulukke*

Rettshjelp

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.                             
 
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!