Tilhengjarforsikring

Eig du tilhengjar, båthengjar eller hestehengjar kan desse forsikrast hos oss.
  • Fastmontert utstyr er medforsikra i forsikringssummen
  • Gjeld for tilhengjar, båthengjar og hestehengjar
  • Ekstra dekk og felg er medforsikra i same tal som er på tilhengjaren
Kontakt meg om forsikring av tilhengjar

Dette blir dekt av forsikringa

Finn det alternativet som passar deg og behovet ditt best.
Kasko Brann/tjuveri
Fastmontert utstyr
Trygningsutrustning
Skade på køyretøy
Tjuveri

Brann

Rettshjelp

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!