Snøscooterforsikring

Eig du ein snøscooter, kan du forsikre denne hos oss.
  • 10 prosent rabatt dersom eigar er den same som fører, og er over 30 år
  • Rabatt for forhøgde eigendel
  • Ved FG-godkjent alarm, lås og attfinningssystem er det ingen eigendel
Kontakt meg om snøscooterforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Skade på køyretøy

Tjuveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner  √   √   
Ulykke*

Rettshjelp

Ansvar

*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.        

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!