Forsikring av moped og scooter

Eig du moped eller scooter, kan du forsikre den hos oss.
  • Kasko dekkjer skade på eige køyretøy og tryggingsutrusting som medfølger køyretøyet
  • Alle forsikringsalternativa inneber fri rettshjelp
  • Reduksjon av eigendel på tjuveri når firehjulinga er sikra med FG-godkjent lås

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva som passar deg og ditt behov best. 

Kasko Tjuveri Brann Ansvar
Skade på køyretøy
Tjuveri

Brann


Ulukke*RettshjelpAnsvar*Eigen forsikring som kan kjøpast som eit tillegg på alle forsikringsalternativa.   

Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!