Skade på bilglas

Har du fått steinsprut eller sprekk i frontrute? Kontakt eit av samarbeidsverkstadene våre for å avtale reparasjon eller skifte.

Finn ditt næraste verkstadHer finn du oversikt over avtaleverkstadene våre og Hurtigruta Carglass i Noreg. Klikk på ikonet øvst til høgre i karta for søkefunksjon.

For å sikre god kvalitet på reparasjon og byte av bilglas har Eika Forsikring inngått samarbeidsavtale med Hurtigruta Carglass og merkeverkstader. Vi tilrår deg å skifte bilglas eller reparere køyretøyet hos ein av desse. Ved maskinskade skal næraste merkeverkstad nyttast.

Kan ruta reparerast?

Ordnar du steinspruten så fort som mogeleg, sparer både du og miljøet på det:

  • Du slepp eigendel fordi ruta sannsynlegvis kan reparerast.
  • Du sparer miljøet fordi du fører til vesentleg mindre karbonavtrykk med ein reparasjon framfor eit rutebyte.

Spørsmål og svar