Trafikkforsikringsavgift

Mange har kanskje spørsmål rundt endringa frå årsavgift på køyretøy til trafikkforsikringsavgift til staten som kom 1. januar 2018. Her svarar vi på dei ofte stilte spørsmåla rundt endringa.

Kva er trafikkforsikringsavgift til staten?

Betaling av trafikkforsikringsavgift

Avgift + forsikring

Trafikkforsikringsavgift ved kjøp og sal