Bilforsikring

Kva for ein bilforsikring du treng, avheng av ei rekke forhold. Finn ut kva for ei forsikring som passar best for deg.
  • Startbonus på 50 % med maks fem år til toppbonus og same bonus på bil 2 som bil 1
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden med Bil Pluss
  • Med Kasko og Bil Pluss har du dekning for maskinskade
Sjekk pris og kjøp bilforsikring

Kva slags bilforsikring treng du?

Dette blir dekt av forsikringa