Innhald

Bilforsikring

Alle bilar som skal køyre på norske vegar, må vere forsikra. Du kan velje mellom lovpålagd ansvarsforsikring, delkasko, kasko, eller vår beste alternativ Bil Pluss. Høgare eigendel ved skade gir lågare pris på forsikringa.
  • Startbonus på 50 prosent til førstegangs bileigarar
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden med Bil Pluss
  • Bil Pluss dekkjer feilfylling av drivstoff, både tømming og rensing av tank
Sjekk pris og kjøp forsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Bilforsikring for unge

Hos oss får ungdom ei ekstra gunstig bilforsikring. Vi gir deg 50 % startbonus på bilforsikringa første gong du forsikrar den private bilen din hos oss. Ein annan fordel du som ungdom får hos oss er at vi tilbakebetaler 5.000 kroner dersom du har kjøpt bilforsikring før fylte 23 år hos oss, og køyrer skadefritt i 5 år. 

Alle bilar som skal køyre på norske vegar må vere forsikra. Du kan velje mellom lovpålagd ansvarsforsikring, delkasko, kasko eller vårt beste alternativ Bil Pluss. 

Tips når ein skade oppstår