Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til ein aktiv kvardag.
 • Garantert spesialistvurdering innan 7 eller 10 virkedagar
 • Du får ein personleg medisinsk rådgivar
 • Ingen helseerklæring
Kontakt meg om Helseforsikring

Om forsikringa

Helseforsikringa dekkjer

 • Alle somatiske sjukdomar som ikkje krev øyeblikkelig hjelp
 • Psykolog der årsaka skuldast ei somatisk liding
 • Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrivne av legespesialist
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrive av behandlande legespesialist 
 • Behandling på sjukehus/spesialist i Noreg, Norden eller resten av Europa
 • Kostnadar knytta til behandling, reise eller opphold

Fordelar med helseforsikringa vår

 • Spesialistvurdering innan 7/10 virkedagar.
 • Behandling eller operasjon innan 10/20 virkedagar.
 • Personleg oppfølging av ein medisinsk rådgivar før, under og etter behandling.
 • Nettverk av samarbeidande sjukehus i Noreg og i utlandet.
 • Tilbod om ny vurdering av diagnose som allereie er stilt.
 • Inga krav til helsevurdering.
 • Inga karenstid.
 • Inga opphørsalder.

Meld skade

For å bruke helseforsikringa din treng du ei henvisning til legespesialist, og eit fullmaktskjema som du finn på linken under her. Når Vertikal Helse har motteke utfylt fullmakt og henvisning du ein medisinsk rådgivar som skal sikre deg rask, trygg og riktig behandling. 

Kontaktinformasjon Vertikal Helse
Telefon: 23 01 48 00
E-post: post@vertikalhelse.no