Forsikring av storbil

Vi forsikrar lastebilar på over 3,5 tonn. Velj den forsikringa som passar deg og ditt behov best.
  • Sikra erstating sjølv om sjåføren er skuld i skadane
  • Inkludrar psykologisk fyrstehjelp ved skade
  • 20 prosent rabatt om det berre er eigar som køyrer bilen
Kontakt meg om storbilforsikring

Meld skade

Hos oss melder du skade på bedriftskøyretøyet ditt ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Om forsikringa

Dette dekkjer forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.
Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Vognskade
Tjuveri
Brann

Glas
Redning
Psykologisk fyrstehjelp ved skade
Ansvar
Rettshjelp

Meld skade

Hos oss melder du skade på bedriftskøyretøyet ditt ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Tilleggsforsikringer

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen viser kva tilleggsforsikringar du kan velje i og dei ulike forsikringsalternativa.

Kasko Delkasko Ansvar
Avbrot
Henger tilhøyrande andre
Snøplog og skjær

Godsansvar
Gods i kran
Førar og passasjerulukke