Forsikring av næringsbil

Hos oss kan du forsikra firmabilar, budbilar, minibusser eller andre køyretøy på inntil 4,5 tonn som brukast av, eller er registrert på ditt firma.
  • Leigebil i heile reparasjonsperioden
  • Kan utvidast med totalskadegaranti
  • Eigne varar og verktøy inntil 60.000 kroner er dekkje
Kontakt meg om Næringsbilforsikring

Om forsikringa

Dette blir dekt av forsikringa

Sjå kva slags forsikring som passer deg og ditt behov.
Næringsbil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Leigebil i hele reparasjonsperioden

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade


Bagasje


Ekstrautstyr

Brann


Tjuveri


Glas


Redning


AnsvarRettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Meld skade

Hos oss melder du skade på bedriftskøyretøyet ditt ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: +47 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema

Gode råd

Handverkar sin bil

Vi veit at bilen er eit nyttig verktøy for mange handverkarar og har derfor ei eiga forsikring for handverkar sin bil. Forsikringa dekkjer blant anna verktøy for og varer for inntil 100 000 kroner, og kan utvidast til å dekkje leigebil i heile reparasjonstida. 

Ta kontakt med rådgivaren din for å forsikre handverkar sin bil. 

Forsikring av drosje

Vi forsikrar drosjar, maxitaxi og bilar med turløyve inntil 16 personar. Forsikringa dekkjer blant anna taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen, og kan utvidast til å dekkje avbrot med inntil 3 000 kroner per dag. 

Ta kontakt med rådgivaren din for å forsikre din drosje. 

Forsikring av gardbrukar sin bil

Som bonde blir bilen ofte brukt i næring, og ein har som regel med seg ein god del verktøy og eigne varer. Hos oss får du forsikring spesialtilpassa behovet ditt kor verktøy og varer er inkludert. 

Ta kontakt med rådgivaren din for forsikring av gardbrukar sin bil.