Huseigar

Du kan kjøpe huseigarforsikring for bygningar som inneheld næringsverksemd, kombinasjonsbygg, sameige og burettslag.
  • Som huseigar og kunde hos oss får du samla alle dei finansielle tenestene dine på ein stad
  • Dekkjer brann-, vatn-, innbrot- og naturskadar, samt tap av husleigeinntekter
  • Skreddersys etter behovet til bedrifta
Kontakt meg om Huseierforsikring

Om forsikringa

Huseigarforsikring dekkjer

Forsikringa omfattar, i tillegg til skadar ved brann, vann, innbrot, naturskade: 
  • Utgifter til riving og rydjing.
  • Påbod frå offentleg myndighet ved skadeutbetring av bygning.
  • Tap av husleigeinntekt.
  • Brotskade på glasruter og sanitærporselen.
  • Ansvar som eig av den forsikra eigedomen.
  • Rettshjelp for privatpersonar i burettslag/sameige.

Kvifor skal huseigar ha forsikring?

  • For å sikre eigne verdiar i tilfelle skade. 
  • For å sikre ansvar ein har som huseigar. 
  • Låneinstitusjon krev sikring av panten sin via forsikring. 

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema
 

Gode råd