Forsikring av arbeidsmaskin

Har du arbeidsmaskiner som blir brukte i næringsverksemda, kan du kjøpe forsikring hos oss.
  • Dekkjer skadar ved brann og tjuveri
  • Dekkjer maskin- og vogskade
  • Kan i tillegg forsikre tilhengarar, reiskap og maskiner utan framdrift
Kontakt meg om Arbeidsmaskinforsikring

Dette dekkjer forsikringa

Kasko m/maskinskade Kasko Brann/tjuveri Ansvar
Maskinskade

Vognskade


Glas


BrannTjuveriAnsvar
Rettshjelp
Opplysningane her er forenkla og forkorta i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss dersom du vil vite meir - vi er her for å hjelpe deg!

Tilleggsforsikringar

Med tilleggsforsikringane våre kan du skreddersy forsikringa di etter dei ønskjer og behov du har. Tabellen nedanfor viser kva tilleggsforsikringar du kan velje i mellom dei ulike forsikringsalternativa:

Kasko m/maskinskade Kasko Delkasko Ansvar
Redning veg i terreng


Transportkasko


Avbrot


Godsansvar
Gods i kran
Førar og passasjerulykke