Unngå valutafella - vel alltid lokal valuta i utlandet!

Du har kanskje stått i situasjonen sjølv. Du er på sydenferie og handleturen går til ein lokal forretning for å kjøpa nye strand handklede, deretter til næraste minibank for å ta ut pengar for drosjeturen ned til stranda. I det du set kredittkortet i betalingsterminalen eller minibanken, får du opp spørsmålet om du ynskjer å betala i norske kroner eller i lokal valuta. Kva vel du?

Vi ynskjer å hjelpa deg å ta gode val når du er på ferd i sommar. Mange vel enno å betala i norske kroner i utlandet, noko som gjer sydenferien unaudsynt dyr. Betalar du i norske kroner er det dei lokale brukarstadane som står for vekslingen, ofte til ein høg og ugunstig kurs for deg som kunde. Ved å betala i lokal valuta, får du med ditt Gold eller ViVo kredittkort til eit fast valutapåslag på 1,75 % og best mogleg vekslingskurs.

 

I sommar får du rimelegare minibankuttak i utlandet


No reduserer vi kostnadane knytta til minibankuttak i utlandet. Til vanleg betalar du kr 25 + 1 % av uttaksbeløpet, når du vel å ta ut kontantar i lokal valuta.

I perioden 20. juni – 31. august får du tilbakeført kostnaden på 1 %
på neste kredittkortfaktura når du tek ut lokal valuta i minibanken. Tilbodet gjeld ikkje uttak i minibank i norske kroner i Noreg.

 

Slik vel du riktig


La oss si at du er i Spania og treng å ta ut Euro.

1 . Set inn kortet i minibanken og tast PIN-kode
2 . Vel ynskt uttaksbeløp
3 . Ved spørsmål om å konvertera/veksla i NOK eller EUR. Vel alltid lokal valuta (EUR). Vi veit det er forvirrande når alt står på engelsk, men husk å alltid velja Decline convertion / Continue without convertion sjølv om knappen innimellom kan stå i raud.

Og du, husk at hos oss får du rentefri minibankuttak i inntil 45 dagar.
Vel du å nedbetala sommarferien over fleire månader vil det påløpe renter.

Prisdøme: Eff.rente 20,98 % v/12.000,- o/12 mnd. Kostnad 1.257,80 kr. Totalt 13.257,80 kr.

 

God sommar og nyt ferien!

Fleire grunnar til at utanlandsturen bør skje på kreditt får du her