Det er mykje å tenkje på når du reiser på ferie og skal omstille deg til å betale med utanlandsk valuta. Har du sjekka kursen? Betaler du med kort eller kontantar? Det er mange kostbare fellar å gå i. Her er nokre enkle tips som sikrar at ferien ikkje blir dyrare enn nødvendig.

1. Bruk valutakalkulatoren aktivt
Du har valutakalkulator tilgjengeleg her i Mobilbanken. Det er eit fint verktøy når du har behov for å gjere ei kjapp omrekning frå framand valuta til norske kroner. Tek du deg tid til å bruke kalkulatoren, får du nøyaktig pris på det du kjøper.

2. Ikkje ta ut for mykje kontantar på førehand
Ta ut nok utanlandsk valuta til at du kjem deg frå flyplassen og til hotellet der du skal bu, men ikkje særleg meir. Generelt vil det nemleg vere rimelegare å vente med å ta ut pengar til du er i utlandet. Dette fordi kursane i ein utanlandsk bank er betre på sin eigen valuta, enn kursen på utanlandsk valuta er i ein norsk bank.

3. Ikkje betal i norske kroner
Du har kanskje opplevt å få spørsmålet om du ønskjer å betale med norsk eller utanlandsk valuta når du har handla i utlandet? Dette er spesielt vanleg i land som Sverige og Storbritannia. Svaret er at du alltid vil betale i opphaldslandet si valuta, ikkje i norske kroner. Du vil nemleg tape på vekslingskursen som bestemmast i butikken du handlar i.

4. Bruk kredittkort til betaling
Betaler du over 50 prosent av reisa sine totale kostnader med kredittkort, har du automatisk kostnadsfritt reise- og avbestillingsforsikring. Det er også lurt å bruke kredittkortet når du handlar i utlandet, sidan pengane ikkje blir direkte trekt frå kontoen din. Når du betaler depositum eller utfører ein reservasjon, vil det ikkje påverke brukskontoen din. I tillegg unngår du problem om kortet blir feilbelasta eller misbrukt.

Fleire grunnar til at utanlandsturen bør skje på kreditt får du her