Å spare meir er eit av de smartaste nyttårsforsetta du kan sette deg.

Nytt år - nye spareforsett?

Er du blant dei som synast det gjekk litt for mykje pengar i desember? Med desse tipsa kjem du betre i gong i januar.

Er du blant dei som synast det gjekk litt for mykje pengar i desember? Med desse tipsa kjem du betre i gong i januar.

Nyttårsaftan kryssar vi fingrane og lovar oss sjølve - og kvarandre, at i år skal vi bli flinkare. Vi skal ete mindre, trene meir, slutte å røyke, sjå meir til venene våre. Kanskje er du også blant dei som i tillegg har bestemt seg for å bruke pengane meir fornuftig i 2017? Det kan høyrast vanskeleg ut, men er i grunn det lettaste av nyttårsforsetta å kome i mål med.

Her er 3 tips som hjelper deg i gong.

Start BSU-avtale
Boligspar for ungdom (BSU) er ein fantastisk måte for deg som er under 34 år å spare til din første bustad på. Ein full BSU-konto på 300.000 kroner er gull verdt den dagen du skal kjøpe din første bustad. Pengane på BSU-kontoen får banken si beste rente, og best av alt - du får 20 prosent i skattefrådrag på alt du sparer. Set du inn maksbeløpet på 25.000 kroner, kan du difor få 5.000 kroner i skattefrådrag.

Den beste måten å spare i BSU er å legge inn eit fast trekk på kontoen din. Då sparer du nesten utan å tenke på det.

Start fondssparing i mobilbanken
Visste du at du med eit par tastetrykk faktisk kan starte fondssparing rett frå mobilbanken? Enklare blir det ikkje. Vel sparebeløp per månad og kva for eit fond du vil satse på, og set i gong. Aksjekursane går opp og ned, men all erfaring tilseier at med eit langsiktig perspektiv på sparinga di, vil du få meir igjen for pengane dine dersom du set dei i fond framfor ein sparekonto. Dette gjeld ikkje minst no som vi har historisk lav rente.

Opprett ein bufferkonto
Pengar som står på brukskontoen har ein lei tendens til å bli brukt opp, uansett kor mykje det er snakk om. Difor er det lurt å sette pengar til side på ein annan konto du ikkje har like lett tilgang på. Det er alltid lurt å spare til kortsiktige mål. Éin dag ryk radiatoren på bilen, du treng ny vaskemaskin eller bestemmer deg for ein litt dyrare ferie. Å ha ein bufferkonto når rekningane hopar seg opp, er difor alltid ein god idé.

Start sparing i fond

Vi tilrår fondssparing for deg som ønskjer å spare langsiktig. Pengane veks tradisjonelt raskare i fond enn om dei står på konto.

5 grunnar til å fylle opp BSU-kontoen

Slik blir du ein BSU-vinnar.

Start fondssparing på 1-2-3

Med eit par tastetrykk kan du no starte fondssparing i mobilbanken.

- Der du tidlegare berre fekk sjå info om fondet, er det no to nye knappar for å endre månadleg sparing og for å gjere eingongsinnskot. I tillegg kan du opprette spareavtalar i fond du ikkje har frå før, fortel Karl Otto Gulseth, marknadsdirektør i Eika Kapitalforvaltning.

Nytt er det også at det har blitt lettare å følgje med på korleis det går med investeringane dine.

- Med enkle grafar kan du følgje utviklinga i kvart fond, og du får tilgang til analysane frå forvaltarane våre, fortset han.

Her er fleire nyttige ting du kan gjere i mobilbanken


Kortare veg

Gulseth fortel at kundar ofte seier dei skulle ha starta fondssparing, men ikkje har fått somla seg til det. Eller at dei har lurt på om dei skulle auke sparinga, men ikkje kome så langt.

- No blir det enklare, faktisk berre nokre få tastetrykk. Det gjer at vegen til å starte sparing er blitt mykje kortare, meiner Gulseth.


Sprei sparinga di

Er du blant dei som starta fondssparing for nokre år tilbake, og sidan ikkje har gjort noko meir med det? Då er det på tide å ta opp tråden att.

- Det er typisk for veldig mange. Ein har ikkje teke høgde for at lånerenta har gått ned og løna har gått opp. Vi har difor betre råd, men har gløymt å følge opp med meir sparing.

Mange som har lån har fått vesentleg romslegare økonomi som ein følgje av lågare månadlege rentekostnader. Då har du ei moglegheit til å auke sparinga di tilsvarande, og det bør skje gjennom langsiktig fondssparing, meiner Gulseth.

- Med dagens låge innskotsrente på sparekontoen din burde du ta meir risiko på sparinga di. Du bør spreie sparinga til også å innehalde aksjefond. Aksjefond gjev over tid høgare forventa avkastning enn banksparing.