Mista kortet?

Ikkje noko problem! No kan du sjølv stengje kortet ditt inntil vidare mens du leiter - det dukkar jo som regel opp. Finn du det ikkje kan du bestille eit nytt kort og stenge det gamle for godt. Gjer det i mobilbanken.