Eigen pensjonskonto (EPK)

Eigen pensjonskonto blir forventa innført frå 2021. Pensjonskontoen vil følgja deg gjennom arbeidslivet og er ein samlekonto for pensjon frå tidlegare og noverande arbeidsforhold
  • Betre oversikt over din eigen pensjonssparing
  • Fridom til å velja kvar du vil ha pensjonssparingen frå arbeidsgivaren din
  • Lågare kostnader ved å samla pensjonen din på éin stad

Kva betyr dette for deg?

Ved innføring av eigen pensjonskonto kan du samla pensjonen din på ein konto, noko som gjer det enklare for deg å ha oversikt over eigen pensjon
Familie leker på gressplenen. foto

Samle pensjonen din på ein konto

- Du får betre oversikt over kor mykje pensjon du har tent opp

- Du får lågare administrasjonskostnader ved å samla pensjonen din på éin stad 

- Du får større fridom til å velja kvar du vil ha pensjonssparingen din
Familie leker på gressplenen. foto

Episode 5: Eigen pensjonskonto - enkelt og greitt

Ta ein titt på vår nyaste podcastepisode!

Slik kan du førebu deg til eigen pensjonskonto - seks gode råd frå banken din

Kva er eigen pensjonskonto og kva betyr dette for deg? Les tipsa våre om korleis du kan førebu deg best mogeleg til eigen pensjonskonto kjem.

Dette lurer mange på om eigen pensjonskonto

Sjekk din pensjon i Smartspar

Sjekk pensjonen din i Smartspar

  1. Last ned Smartspar og logg inn med BankID
  2. Trykk på 'Pensjon frå arbeidsgivar'
  3. Trykk på den grøne knappen og sjå kva du får i pensjon
Appstore logo
 
Google Play logo