Rammelån

Få ein meir fleksibel kvardag ved å styre lånet ditt sjølv. Med rammelån eller fleksilån kan du sjølv velje når du vil auke eller betale ned på bustadlånet ditt.
  • Vel sjølv når du vil auke eller betale ned på lånet
  • Ingen renter for unytta kreditt
  • Gir stor handlefridom
Søk om rammelån

Kontakt meg om boliglån

Øystein Bergøy Tungland
Rådgjevar personmarked

Flexilån - prisar

Sikkerhet Nominell rente frå
Innafor 60 % 3,35 %
Tinglysingsgebyr  kr 525
Provisjon på ubenytta ramme 0,5 % pr kvartal
Etableringsgebyr frå 1.000 
Priseksempel: Effektiv rente 2,35 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.653.667 kr

Ofte stilte spørsmål