Rammelån

Få ein meir fleksibel kvardag ved å styre lånet ditt sjølv. Med rammelån eller fleksilån kan du sjølv velje når du vil auke eller betale ned på bustadlånet ditt.
  • Vel sjølv når du vil auke eller betale ned på lånet
  • Ingen renter for unytta kreditt
  • Gir stor handlefridom
Søk om rammelån

Kontakt meg om boliglån

Øystein Bergøy Tungland
Rådgjevar personmarked

Flexilån - prisar

Sikkerhet Nominell rente frå
Innenfor 60% 3,25%
Tinglysingsgebyr  kr 525
Provisjon på ubenytta 0,5% pr kvartal
Etableringsgebyr frå kr 1.000 
Depotgebyr frå kr 950
Priseksempel ved full utnyttelse : Nominell rente 3,25%. Effektiv rente 3,35%. 2 millioner over 25 år. Totalt 2 940 530, -

Ofte stilte spørsmål