Har du betalingsproblem?

Vi veit at mange av kundane våre slit med å få endene til å møtast som følgje av spreiinga av koronaviruset og korleis det påverkar samfunnet og manges privatøkonomi. Vi gir deg nokre gode råd om moglegheitene dine dersom du har lån hos Eika Kredittbank.