Innhald

Bustadlån

Ulike bustader har ulike lånebehov. Lånet har sikkerheit i bolig eller fast eigedom. Søk i dag, eller ta kontakt så hjelper vi deg.
  • Få raskt svar på din lånesøknad
  • Flytt bustadlånet enkelt på nett
  • Personleg rådgjeving
Søk om bustadlån

Bustadlån er eit lån med pant i bustad eller fast eigedom. Det blir nedbetalt etter ein fast nedbetalingsavtale, anten med fast- eller flytande rente.

  • Fastrente gir best oversikt over framtidige kostnader. Då inngår du ein bindande avtale om ei fast rente for tre, fem eller ti år, og betaler ein fast sum på bustadlånet ditt - uavhengig av økonomiske svingingar i marknaden.
  • Ved flytande rente, endrar renta seg i takt med svingingar i marknaden. Det gjer at renteutgiftene på bustadlånet vil variere. Dersom den personlege økonomien din toler svingingar i bustadlånsrenta, vil val av flytande rente som regel vere mest lønnsam.

Boliglån - prisar

Sikkerhet Nominell rente frå
Innafor 60 % 2,50 %
Innafor 80 % 3,75 %
Tinglysingsgebyr  kr 525
Etableringsgebyr frå kr 1.000,-
Priseksempel: Effektiv rente 2,35 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 2.653.667 kr

Bustad

Å kjøpe bustad er den største investeringa du gjer i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere bustaddraumen.

Ofte stilte spørsmål