Har du betalt minimum 50 % av utgiftene reisa har til transport og /eller overnatting med kredittkortet har du automatisk reise- og avbestillingsforsikring inkludert. Den inkluderte reiseforsikringa dekker mellom anna legemeldt sjukdom ved reisa.  

På grunn av koronautbrotet treng mange å endra ferieplanane for påsken og avbestilla eller endra allereie bestilte reiser. For å kunna avbestilla utan at du eller nokon i reisefølgjet er sjuk, treng du ein ordinær helårs reiseforsikring.

Inntil vidare gjeld følgjande i samband med koronautbrotet (informasjonen blir fortløpande oppdatert)
• Ved legeordinert karantene eller sjukdom blir dekt avbestilling av reise, dersom karantenetida /sjukdom hindrar reisa. Avbestilling som følgje av UD reiseråda sine blir ikkje dekte av denne forsikringa.

Kva reisande blir dekte av forsikringa?
Korthaldar og inntil 3 medreisende. Er det fleire enn 3 medreisende, er dei 3 yngste dekt. Dei medreisende må følgja same reiserute, reisetider og tilhaldsstader som korthaldar for å vera forsikra. Alle må vera medlemmer av Norsk Folketrygd og vera busett i Noreg. Reisa må òg starta og slutta i Noreg.
 
Når gjeld reiseforsikringa?
• På reiser med varigheit inntil 90 dagar. For reiser som varer eller skal vara i meir enn 90 dagar gjeld ikkje forsikringa for nokon del av reisa. 
• For reiser med open retur og reiser utan returbillett gjeld forsikringa for reisas første 45 dagar.

Når gjeld avbestillingsforsikringen?
• Ho gjeld frå det tidspunktet minst 50 % av den totale kostnaden for reisa til transport og/eller overnatting er betalt med kortet. 
• Depositum blir dekt frå det tidspunktet 100 % av depositumet er betalt med bruk av kortet.
• Reisa må starta og slutta i Noreg og forsikringa opphøyrer ved avreisetidspunktet.
 
Aldersavgrensingar:
• Avbestillingsforsikringen gjeld ikkje for personar som er fylte 75 år. 
• Reisesjuke og heimtransport gjeld ikkje for personar som er fylte 75 år. 
• Ulykkesforsikringa gir redusert erstatning for personar over 75 år. Opphøyrer ved fylte 80 år.

Vi tilrår deg å ta ein titt på forsikringsvilkåra våre og gjera deg kjend med dei ulike dekningane. 
 
Har du i tillegg kjøpt ein helårsforsikring som Reise eller Reise Pluss kan du lesa meir om kva du er dekt for her. Lurer du på kva forskjellen er mellom dei ulike reiseforsikringane? Ta ein titt på dekningssamanlikninga vår.

Treng du å melda inn skade kan du gjera dette elektronisk her.