Kontorforsikring

Dette er ei kombinert forsikring som dekkjer dei nødvendige behova i ei kontorverksemd.
 • Omfattar maskiner og lausøyre på kontoret, samt kontoransvar og avbrotstap i 18 månader
 • Forskjellen mellom forventa driftsresultat utan skade, og det faktiske driftsresultatet ved skade blir erstatta
 • Dekkjer brann-, vatn- og innbrotsskadar, samt underslag, bedrageri, ran og overfall
Kontakt meg om Kontorforsikring

Om forsikringa

Kontorforsikring omfattar

 • Brann-, vatn- og innbrotsskadar
 • Avbrotstap i inntil 18 månader
 • Ansvarsforsikring - unnateke profesjonsansvar
 • Ekstrautgifter til nødvendig framhald av kontorverksnemda etter erstatningsmessig skade
 • Rekonstruksjon av arkiv, datafiler og liknande
 • Rydjingsutgifter etter skade
 • Vindauge og skilt
 • Bygningsmessig tilleggsinnreiing
 • Underslag, bedrageri og liknande
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp

Meld skade

Hos oss melder du skade på forsikringane dine ved å sende inn skademelding, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no

Skademeldingsskjema