Oppdateringa skjer i desse dagar og gjeld både for iOS og Android telefonar. Du vil få presentert nye tryggleikskrav som må lesast og godkjennast.  

iPhone/iOS

Har du iPhone, må du lasta ned ny mobilbank app og sletta den gamle. Når endringa blir utført, vil du bli rettleia til nedlasting av ny app. Melding om tryggleikskrav må godtakast.

Android 

Har du ein Android telefin må du oppdatera appen, deretter aktivera appen på nytt og stadfesta mobilnummeret. Melding om nye tryggleikskrav må godtakast. 

Når du har godkjent tryggleikskrava vil du bli beden om å aktivere mobilbanken på nytt. 

Sjå full rettleiing