Banken er på Facebook

Endeleg er me på Facebook! Vær med og lik, og del sida vår. Når me har 250 som likar sida vår, blir det ein liten premie til ein av dykk:)

Innflytting i nye lokaler på Jørpeland

No har me endeleg flytta inn i store, fine, nyoppussa lokaler i Rådhusgata 12 på Jørpeland (tidlegare Fretex). Velkommen innom! :)

Opning av Idrettsanlegg

Opning av Idrettsanlegg

Hjelmeland Sparebank vil på vegne av alle våre kunder gratulera innbyggjarane i vår kommune med dette flotte Idrettsanlegget!

Pressemelding

Nå er delårsrapporten for 2. kvartal tilgjengeleg på nettsida vår. Du finn den under "Om oss" og "Årsrapportar".

Følg fonda dine i appen

Følg fonda dine i appen

No kan du følgje fonds utviklinga di og sjå din urealiserte gevinst.

Kjøp forsikring i nettbanken

Kjøp forsikring i nettbanken

Visste du at du kan berekne pris og kjøpe forsikringane dine i Nettbanken?

Vi styrkjer lokalbanken

Vi styrkjer lokalbanken

Sjå den nye reklamefilmen vår som viser kva lokalbanken betyr for kundane og lokalsamfunnet.